gammal ledning   

1938 Började Karl Snickars som lärling hos “Tallmoss Sigvald” ( Sigvald Österholm) med att resa stolpar för Överträsk elandelslag. 1966 Ombildades Karl Snickars till K & L Snickars och 1981ändrade bolagets namn till L. Snickars Kb fram till 2020 då bolaget ändrades till P. Snickars Ab Oy.

Firman har idag 4 elmontörer

Sven Vesterlund

Kenneth Ström 

Patrik Björklund

Patrik Österberg